Poker

hazardná kartová hra

Poker je hazardná kartová hra.

Poker (kartová hra)

Texas hold'em
Druh Porovnávacia hra, hazardná hra
Hráči 2 – 10
Vek 18+
Deck 52
Cards francúzske karty
Hierarchia kariet
(zhora nadol)
AKQJ1098765432
Hrací čas kým sa všetci protihráči nerozhodnú skončit
Náhoda vysoká
Schopnosti logika, pamäť, psychológia

Princíp hry spočíva v tom, že každá kombinácia kariet je hierarchicky zatriedená, aby bolo možné určiť víťaza (napr. tri karty s rovnakým symbolom majú vyššiu hodnotu než dve karty s rovnakým symbolom).

Existuje veľa verzií pokru.

Základné pravidlá hry upraviť

Počet hráčov: 2 až 10
Cieľ hry: vyhrať čo najviac peňazí

Poker sa hrá s balíčkom francúzskych kariet (52) (v niektorých verziách pokru sa používajú aj žolíky). Hodnota kariet podľa veľkosti: eso, kráľ, dáma, dolník, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 . Sú 4 farby: piky, srdcia, kára a trefy. V niektorých verziách pokru sú dvojky divoké karty, ktoré môžu zastúpiť ľubovoľnú kartu.

Texas Hold'em je najrozšírenejší a najobľúbenejší zo všetkých variantov pokru. Hrať ho môžu dvaja až desiati hráči naraz. Najčastejšie sa stretnete so stolmi pre dvoch, šiestich alebo deviatich hráčov.

Pozície

 • Díler: Jeden z hráčov vystupuje v pozícií dílera (aj keď reálne karty môže rozdávať napr. pracovník kasína). Táto pozícia sa nazýva aj button a počas hry rotuje v smere hodinových ručičiek.
 • Small blind (SB) – Malý blind: Nazýva sa podľa povinnej stávky, ktorú musí do hry vložiť hráč, ktorý sedí naľavo od dílera. Výška povinnej stávky závisí od výšky limitu, aký hráči hrajú a je polovicou z povinnej stávky na veľkom blinde.
 • Big blind (BB) – Veľký blind: Nazýva sa podľa povinnej stávky, ktorú musí do hry vložiť hráč sediaci naľavo od malého blindu. Výška povinnej stávky závisí od výšky limitu, aký hráči hrajú.
 • Under the gun (UTG): Je prvou pozíciou v hre pred vyložením kariet.
 • Middle position (MP) – Stredná pozícia
 • Cut-off (CO): Pozícia napravo od dílera.

Rozdanie

Každý hráč dostane dve karty, ktoré vidí iba on. Cieľom hry je skombinovať tieto karty s ďalšími piatimi postupne vykladanými kartami, ktoré sú spoločné pre všetkých hráčov pri stole. Hráč s najlepšou kombináciou kariet vyhráva bank.

Prvé kolo stávok

Prebieha ihneď po rozdaní. Malý a veľký blind sú povinné stávky, po nich nasledujú dobrovoľné stávky ostatných hráčov. Začína ten, kto sedí ako prvý za veľkým blindom na pozícii UTG. Má na výber 3 možnosti:

1. Dorovnať (call) – dorovná veľký blind
2. Zvýšiť (raise) – zvýši pôvodnú stávku (veľký blind)
3. Zložiť (fold) – zahodí svoje karty a ďalej v hre už vystupovať nebude

Ďalší hráč má rovnaké možnosti, ako predchádzajúci. V prípade, že hráč zvýšil, má tento možnosť znovu zvýšiť (re-raise). Takto to pokračuje až dovtedy, kým nie sú všetky stávky od hráčov v hre dorovnané.

Druhé kolo stávok
Po prvom stávkovom kole sa na stôl vyložia tri karty, ktoré sú pre všetkých hráčov v hre spoločné a nazývajú sa flop. Stávkové kolo začína prvým hráčom naľavo od dílera, čiže hráčom na pozícii malý blind (ak nezložil karty ešte v prvom stávkovom kole – ak zložil, pokračuje najbližší hráč naľavo od neho). Tento má nasledujúce možnosti: staviť (bet) alebo zdržať sa akcie (check) a teda nestaviť, ale ani nezložiť karty. Ďalší hráči môžu taktiež staviť a zdržať sa akcie. Ak niektorý z hráčov stavil, ďalší hráči môžu dorovnať, zvýšiť jeho stavenie alebo svoje karty zložiť. Takto sa pokračuje až dovtedy, kým nie sú všetky stávky od hráčov v hre dorovnané.

Tretie kolo stávok
Po ukončení druhého kola stávok sa na stôl vyloží štvrtá karta nazývaná turn. Tretie kolo stávok sa uskutočňuje v takom istom poradí rovnakým spôsobom, ako kolo predchádzajúce.

Štvrté kolo stávok
Po ukončení tretieho kola stávok sa na stôl vyloží piata karta nazývaná river. Štvrté kolo stávok prebieha rovnako ako tie predchádzajúce. Po uskutočnení akcií hráči postupne ukazujú svoje karty. Ten s najlepšou kombináciou vyhráva celkový bank (pot). Ak majú viacerí hráči rovnakú kombináciu, bank je im rovnomerne rozdelený.

Hra sa nemusí vždy dohrať až do štvrtého kola stávok. Ak sa v predchádzajúcich kolách nenájdu hráči, ktorí by dorovnali najvyššiu stávku, hra sa končí a bank získava hráč, ktorý stavil najviac. Karty sa v tomto prípade nemusia ukázať.

Popis skupín kariet upraviť

 
Poker Hand Rankings Chart

Skupiny kariet sú hodnotené od najvyššej k najnižšej takto:

Royal Flush - A K Q J 10 vo farbe.

 • jednofarebná postupka – všetkých päť kariet tej istej farby v rade za sebou podľa veľkosti. Pokiaľ má postupku viacero hráčov, vyhráva hráč s vyššou postupkou: 10 9 8 7 6 je vyššia ako 9 8 7 6 5. Najnižšia postupka je 5 4 3 2 A.
 • štvorica či Poker – štyri karty rovnakej veľkosti. Pokiaľ má štvoricu viac hráčov, vyhráva ten, ktorý ma vyššie karty.
 • Full House – trojica a dvojica (napr.: 3 dámy a 2 trojky). Pokiaľ má Full House viac hráčov, rozhoduje vyššia trojica. Ak sa trojice rovnajú rozhoduje vyššia dvojica.
 • jedna farba – všetkých 5 kariet má rovnakú farbu. Ak má jednu farbu viac hráčov, rozhoduje pravidlo o najvyššej karte.
 • postupka – 5 kariet v rade podľa veľkosti pričom aspoň jedna má inú farbu, ako ostatné. Ak má postupku viac hráčov, vyhráva vyššia postupka.
 • skoková postupka – postupka typu A Q 10 8 6 atp.
 • rohová postupka – postupka typu 2 A K Q J, 3 2 A K Q, atp.
 • trojica – tri karty rovnakej veľkosti a dve karty, ktoré netvoria dvojicu
 • figúry – všetkých päť kariet tvoria J, Q, K, A bez ohľadu na farbu, v každom prípade však musia obsahovať J, Q a K
 • dve dvojice – dve dvojice kariet rovnakej veľkosti (napr.: J, J, 7, 7 a akákoľvek piata karta). Pokiaľ má dve dvojice viac hráčov, vyhráva vyššia dvojica. Pokiaľ sú vyššie dvojice rovnaké, rozhoduje nižšia dvojica. Pokiaľ sú i tieto rovnaké, rozhoduje vyššia piata karta (kicker). Ak by aj táto bola rovnaká, buď sa bank delí, alebo ťahajú kartu, kým sa nerozhodne.
 • dvojica – dve karty rovnakej veľkosti
 • najvyššia karta – akákoľvek skupina, ktorá nepatrí do niektorej z hore uvedených. Pokiaľ nemá nikto dvojicu alebo väčšiu, vyhráva najvyššia karta. Ak táto nerozhodne, vyhráva druhá najvyššia karta, atď.

Kombinácie označené kurzívou platia len v niektorých variantoch hry.

Stávkové kolo upraviť

Všetci hráči pred rozdaním kariet vložia základný vklad. Každý hráč dostane 5 kariet. Hráči môžu vymeniť 0 až 5 kariet. Počas hry má hráč tieto možnosti:

 • staviť (bet) – ak nikto v danom kole nezvýšil, hráč ktorý je na ťahu má túto možnosť
 • pokračovať (check) – ak nikto v danom kole nezvýšil, hráč ktorý je na ťahu nenavyšuje, ale pokračuje v hre
 • dorovnať (call) – dorovnanie predchádzajúceho vkladu
 • zvýšiť (raise) – dorovnanie vkladu a zvýšenie. Ak po stavení betu a raisu hráč znova navýši = reraise
 • položiť (fold) – položenie kariet, strata vkladu, ale zaistenie, že táto hra neprinesie už ďalšie straty

Limity vkladov upraviť

 • bez limitu – ľubovoľne vysoké vklady
 • limitované podľa doterajších vkladov – v každom kole licitácie možno doterajší vklad najviac zdvojnásobiť
 • limitované – v každom kole licitácie možno zvýšiť najviac o dohodnutú sumu

All in upraviť

V priebehu hry je možné využiť pravidlo "all-in", ktoré hovorí, že hráč nemôže byť donútený vzdať hru z dôvodu nedostatku žetónov na dorovnanie stávky. Hráč, ktorý spraví stávku "all-in", umiestni do banku všetky svoje zostávajúce žetóny a od tejto chvíle pokračuje v hre bez toho, aby musel dorovnať stávky ostávajúcich hráčov. Ak hráč, ktorý je "all-in", hru vyhrá, má nárok na príslušnú časť banku: od každého iného hráča môže vyhrať nanajvýš toľko, koľko sám stavil. Ak sú v banku nejaké peniaze navyše, o tie už hrajú len ostatní hráči.

Hore uvedené pravidlá sú len rámcové a existuje nepreberné množstvo ich variantov.

Varianty upraviť

 • draw – hra s vyššie popísanými pravidlami
 • divoké karty – ako draw, navyše sú v hre divoké karty, buď žolíky alebo dvojky
 • stud (stad) – prvá karta lícom nadol, ostatné štyri lícom nahor, karty sa nemenia, licituje sa v štyroch kolách
 • Down to River – sedemkartový stud, dve karty lícom nadol, jedna nahor (naraz), tri karty lícom nahor po jednej karte, siedma karta lícom nadol. Licituje sa v piatich kolách, vždy po rozdaní kariet
 • Lowball – hráči sa snažia držať najmenšiu kombináciu kariet
 • Texas hold ’em – je to variant dvojkartového studu, s tým rozdielom, že karty otočené lícom nahor sú pre všetkých hráčov spoločné. V online herniach je to najobľúbenejší variant pokru.
 • hracie automaty – poker na hracích automatoch je hrou iba pre jedného hráča, každá kombinácia má svoje bodové ohodnotenie, týmto bodovým ohodnotením sa násobí v prípade výhry základný vklad. Ohodnotenia sú nastavené tak, aby z dlhodobého hľadiska vyhral majiteľ automatu

Online Poker upraviť

S rozmachom internetu a pokru sa začali objavovať online pokrové herne. Tieto herne si za sprostredkovanie hry vyberajú poplatky zvané rake.

Rake v cash game
V cash game sa rake odvádza z každého banku (súčet peňazí, ktoré do konkrétnej hry stavili zúčastnení hráči), o ktorý sa hrá. Vo väčšine herní sa veľkosť raku pohybuje okolo 4 %, v iných to môže byť až 7 % z banku.

Rake v turnajoch
V turnajoch sa rake platí vo forme poplatku, ktorý tvorí časť vkladu do turnaja. Poplatok sa pohybuje vo výške okolo 10 % zo vstupného do turnaja určeného na ceny. Napríklad pri turnaji so vstupným $10, bude poplatok $1. Celkový vklad bude následne v tvare $10 + $1.

Varianty Online Pokru upraviť

 • Texas hold ’em – Najobľúbenejší typ pokru je nesporne Texas hold ’em, skrátene Holdem. Každý hráč (hráčov je max. desať) dostane 2 karty, ktoré vidí iba on. Ďalších 5 kariet príde postupne na stôl a tieto karty vidia všetci. Postupne sú 4 stávkové kolá.
 • Omaha – Pri Omahe má každý hráč až 4 vlastné karty a ďalších 5 je na stole. To otvára možnosť pre oveľa viac kombinácií. Výhernú kombináciu musíte vyskladať z 2 kariet na ruke a 3 na stole.
 • Omaha Hi/Lo – Prebieha čo sa týka samotnej hry identicky ako Omaha. Ale pozor. Bank nevyhráva iba najlepšia kombinácia. V prípade že niekto vyskladá najnižšiu kombináciu bank sa delí na 2 polovičky a najlepšia a najhoršia kombinácia vyhrávajú po polovičke banku.
 • Five Card Draw – Inak 5 kartový poker je typ pokru, ktorý asi v mierne pozmenených pravidlách pozná každý, kto sa zaujíma o poker. Rozdáva sa 5 kariet každému hráčovi, ktoré vidí iba hráč ktorému patria.
 • Seven Card Stud – Každý hráč dostane postupne 7 kariet. Tri karty sa rozdajú lícom dole a 4 lícom hore tak, aby ich videli všetci hráči. Finálnu kombináciu môže hráč vyskladať z ľubovolných kariet.
 • Seven Card Stud Hi/Lo –  Platia identické pravidlá ako pri Seven Card Stud s jednou odlišnosťou, že bank nevyhráva iba najlepšia kombinácia. V prípade, že niekto vyskladá najnižšiu kombináciu, bank sa delí na 2 polovičky a najlepšia a najhoršia kombinácia vyhrávajú po polovičke banku.
 • Razz – V tomto variante sa rozdáva 7 kariet podobne ako v Seven Card Stud, teda tri lícom dole a štyri lícom hore. Vyhráva hráč, ktorý získa, čo najnižšiu kombináciu kariet. Eso sa ráta ako 1, najnižšia možná kombinácia sa nazýva wheel a to je 5,4,3,2,A.
 • Badugi


Referencie upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému poker