Mariner 1 bola prvá sonda amerického programu Mariner určená na prieskum Venuše. Bola vypustená 22. júla 1962 z Mysu Canaveral. Mala sa stať prvou sondou pri cudzej planéte, avšak kvôli zlyhaniu antény sa vychýlila z kurzu a asi 5 minút po štarte bola zničená. Náhradou sa stala identická sonda Mariner 2.

Štart rakety Atlas nesúcej Mariner 1