Symbol Mars (♂) môže znamenať:

Symbol Marsu

V starých rukopisoch sa pre symbol Marsu používal identický symbol ako je symbol Venuše, ktorého krížik na krúžku bol pretočený o 135 stupňov proti smeru chodu hodinových ručičiek. Podľa tejto konštrukcie vytvorenej alchymistami, krížik reprezentoval materiálnu a krúžok duchovnú stránku existencie. V súčasnosti používaný symbol Marsu je interpretovaný ako vyobrazenie oštepu a štítu bohov vojny, ktorými boli Mars aj Ares.

V univerzálnom kódovaní znakov (Unicode) sa symbol Marsu zapisuje ako U+2642.

Pozri aj upraviť