Mars Climate Orbiter

Mars Climate Orbiter (pôvodne Mars Surveyor '98 Orbiter) bola jedna z dvoch kozmických sond z programu Mars Surveyor '98, druhá bola Mars Polar Lander (pôvodne Mars Surveyor '98 Lander). Tieto dve misie mali študovať marťanské počasie, klímu a pátrať po vode a oxide uhličitom v atmosfére a na povrchu. Získané údaje mali slúžiť na stanovenie teplotných profilov atmosféry, určenie dlhodobých klimatických zmien a úlohu atmosféry v tomto procese.

1998-073A – Mars Climate Orbiter
Prevádzkovateľ:NASA-JPL
Výrobca:Lockheed Martin
Typ misie: planetárna sonda
Dátum štartu:11. december 1998, 18:45:51 UTC
Kozmodróm:Cape Canaveral
Nosná raketa:Delta 7425
Zánik:23. september 1999
NSSDC ID:1998-073A
Kat. číslo:25571
Hmotnosť:vzletová 633
prázdna 342 kg
Sonda počas predštartových príprav

Ciele misieUpraviť

Ciele misie by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

  • Denné sledovanie počasia a atmosférických podmienok
  • Pozorovanie zmien povrchu vplyvom pôsobenia vetra a ďalších vplyvov
  • Stanovenie teplotných profilov atmosféry
  • Sledovanie vodnej pary a prachových častíc v atmosfére
  • Hľadanie dôkazov o podobe klimatických podmienok v minulosti

Špecificky bola určená pre štúdium prachových búrok, počasia, mrakov, prachových hmiel, ozónu, distribúcie a presunov prachu a vody, vplyvu topografie na atmosférickú cirkuláciu, atmosférickej odpovede na slnečný ohrev, povrchových čŕt, vetra, erózie a zmeny farieb povrchu. Sonda niesla tieto dve zariadenia na splnenie cieľov: Mars Climate Orbiter Color Imager (MARCI), ktorý mal zhotovovať denné fotografie atmosféry a povrchu vo vysokom rozlíšení a Pressure Modulated Infrared Radiometer (PMIRR), ktorý dovoľoval meranie teploty atmosféry, výskyt vodnej pary a koncentráciu prachu. Sonda mala tiež slúžiť na zhromažďovanie a preposielanie údajov z povrchovej sondy Mars Polar Lander a iných budúcich amerických a medzinárodných misií.

Priebeh letuUpraviť

Sonda vzlietla 11. decembra 1998 z kozmodrómu Cape Canaveral pomocou nosnej rakety Delta 7425. Po štyroch korekčných manévroch dorazila 23. septembra 1999 k Marsu. Tam na 16 minút a 23 sekúnd zažihla svoj motor. Pri tomto manévri sa dostala do zákrytu za planétu Mars (z pohľadu zo Zeme). So sondou sa potom už nepodarilo nadviazať spojenie.

Príčina zlyhaniaUpraviť

Uskutočnené vyšetrovanie zistilo, že výrobca sondy, firma Lockheed Martin, vytvoril hlavný motor tak, že pracoval s anglickými mierami (jeho ťah sa udával v librách), kým NASA so sondou komunikovala v metrických mierach (ťah sa udával v Newtonoch). Vďaka tejto chybe sa sonda namiesto plánovaných 140 až 150 km dostala do vzdialenosti iba 57 km od povrchu planéty. Atmosféra ju ale spálila už niekde medzi 80 až 90 km od povrchu.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť