Marta Mácelová

Marta Mácelová (* 11. máj 1952, Kežmarok) je slovenská archeologička.

Marta Mácelová
archeologička
archeologička
Narodenie11. máj 1952 (70 rokov)
Kežmarok
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Marta Mácelová

ŽivotopisUpraviť

V roku 1970-1975 absolvovala štúdium archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 1981 PhDr. Od roku 1975 pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako archeologička a od roku 1991 aj ako vedúca historického oddelenia. V roku 1975-2001 robila prieskumy a záchranné práce v okresoch Banská Bystrica a Zvolen (prieskumy slovanských sídlisk 7.-9. storočia na Sliači, 1979-1980, 1985-1986; jaskyne Netopierska v Nemciach pri Banskej Bystrici, 1987; areálu Mestského hradu v Banskej Bystrici, 1996-1997 a i.).

Je členkou Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Nitre, je členkou správnej rady Nadácie Antona Točíka. Publikovala štúdie a odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Bola autorkou a spoluautorkou scenárov výstav v Stredoslovenskom múzeu, Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, editovala špeciálne dvojčíslo odborného periodika Mineralia Slovaca.

Do roku 2016 pôsobila na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, na ktorej prednášala dejiny praveku, dejiny Blízkeho Východu, dejiny hmotnej kultúry a muzeológiu.

OcenenieUpraviť

 • Pamätná medaila Stredoslovenského múzea v B. Bystrici (1989), pamätná plaketa mesta Banská Bystrica (1989) a Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 1997.

Výber z publikovaných prácUpraviť

MonografieUpraviť

 • Slovania vo Zvolenskej kotline. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2013. 132 s. ISBN 978-83-7490-656-2
 • [spoluautor: M. KVIETOK]: Krása kachlíc (Katalóg výstavy). Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2013. 96 s. ISBN 978-80-969866-3-7

ŠtúdieUpraviť

 • Praveké a včasnodejinné osídlenie Podbrezovej a jej blízkeho okolia. In: ALBERTY, J. (ed.): Podbrezová. Slovenská Ľupča 2008, s. 23 – 26.
 • Renesančné kachlice z Banskej Bystrice. In: Archaeologia historica, zv. 33. Brno 2008, s. 491 – 497.
 • [spoluautor: TOMEČEK, Oto]: Stav doterajších výskumov a bádaní. In: TOMEČEK, O. (ed.): Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica 2009, s. 8 – 22.
 • Slovanské osídlenie v období od 6. do 12. storočia. In: TOMEČEK, O. (ed.): Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica 2009, s. 23 – 48.
 • [spoluautor: MIHOK, Ľ.]: Analýza stredovekých železných predmetov zo Sliača. In: Z dějin hutnictví 39. Rozpravy Národního technického muzea 2009. Praha 2009, s. 5 – 10.
 • [spoluautor: GALVÁNEK, J.]: Po najstarších stopách človeka. In: MIKOVIČ, F. (ed.): Lesy mesta Banská Bystrica : História a súčasnosť. Banská Bystrica 2009, s. 34 – 37.
 • Praveké a včasnohistorické osídlenie Sásovej a Rudlovej. In: PECNÍK, M. – SKLENKA, V. (eds.): Sásová a Rudlová – monografia obcí. Banská Bystrica 2010, s. 28 – 32.
 • Drevorubačské nástroje v regiónoch Banskej Bystrice a Brezna od stredoveku do 19. storočia. In: MALINIAK, Pavol et al. (ed.): Lesy v dejinách Zvolenskej stolice. Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. Banská Bystrica – Kraków 2011, s. 9 – 28 (text), s. 126 – 131 (poznámky v bloku na konci).
 • Priekopa, Zvolen. In: TURČAN, V. (ed.): Veľkomoravské hradiská. [Edícia Kultúrne krásy Slovenska]. Bratislava 2012, s. 116 – 119.
 • História bádania. In: BEBEJ, J. – MALINIAK, P. – ČATAYOVÁ, S. (eds.): Zvolen – monografia mesta. Zvolen 2013, s. 84 – 85.
 • Gotické kovania a zámka zo starej fary v Banskej Bystrici. In: Archaeologia historica, zv. 38, 2013, č. 2, s. 611 – 618.

LiteratúraUpraviť

 • ŠOVČÍKOVÁ, Darina (ed.): Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2002, s. 147. ISBN 80-85169-59-2
 • SNOPKOVÁ, Blanka - KLIMOVÁ, Anna - ALBERTOVÁ, Henrieta (eds.): Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010, s. 145. ISBN 978-80-89388-34-9

Externé odkazyUpraviť