Martin Drahovský

slovenský architekt

Ing. arch. Martin Drahovský je slovenský architekt.

BiografiaUpraviť

Je slovenským predstaviteľom organickej architektúry. Je narodený v Košiciach. V Bratislave absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT odkiaľ si priniesol hlavne silné zakotvenie vo funkcionalistickom myslení. Po absolvovaní SVŠT pôsobil v Športprojekte, neskôr absolvoval trojročnú prax v Alžírsku, ktorá ho priviedla k menším stavbám smerujúcim k symbióze s prostredím. Presadzuje tvorbu v kontexte s prostredím, ktorá vychádza z miestnych tradícií a materiálov, ktoré rozvíja v novom tvarosloví a pokračovaní.

PôsobenieUpraviť

  • Pôsobil ako pedagóg na Strojníckej fakulte VŠT – Katedra designu a neskôr ako odborný asistent na Fakulte umení, Katedre architektúry na TU v Košiciach
  • Predseda Slovenskej komory architektov
  • Pôsobenie v rôznych porotách (pr. : Grand prix obce architektu, Praha 2003)
  • Pre obdobie 2005 – 2008 je Viceprezidentom UIA pre region 2 (stredná, východná Európa a Eurázia)
  • 3. 12. 2007 oficiálne prebral funkciu hlavného architekta mesta Košice

Súťaže a oceneniaUpraviť

1997 Cena Dušana Jurkoviča za hotel Bankov v Košiciach (spolu s doc. Ing. arch. Pásztorom, PhD a Ing. arch. Šimkom) V roku 2000 prvé miesto v súťaži na rímskokatolícky kostol na sídlisku Ťahanovce v Košiciac (spolu s doc. Ing. arch. Pásztorom, PhD, Ing. arch. Friedmannom, Ing. Mgr. art. Jankovičom) 2006 nominácia v súťaži CE. ZA. AR v kategórii Občianske a priemyselné budovy za Letecké múzeum v Košiciach

Externý odkazUpraviť