Pedagóg

rozlišovacia stránka

Pedagóg (z lat. paedagogus < starogr. παιδαγωγός paidagógos – vychovávateľ, opatrovník detí)[pozn 1] môže byť:

Pozri aj upraviť

 • promovaný pedagóg, titul absolventov vysokých škôl pedagogického zamerania platný v Česko-Slovensku v rokoch 1953 – 1966[16][9]

Poznámky upraviť

 1. Do slovenčiny a češtiny prebraté prostredníctvom latinčiny (lat. paedagōgus – otrok vychovávajúci deti, vychovávateľ, dozorca).[1][2][3] Z παῖς pais (gen. paidos) – dieťa[4] a ἀγωγός agógos – ten, kto viedol, vedúci,[5][6] t. j. pôvodne otrok, ktorý sprevádzal pánove deti (konkrétne chlapcov) do školy a zo školy,[7][8] a doma na nich dohliadal.[1]

Referencie upraviť

 1. a b Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef, edi. (1980), „paedagōgus“, Latinsko-český slovník, 2. (L – Z) (19. vyd.), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 184, OCLC 320154857 
 2. Špaňár, Július; Hrabovský, Jozef (2012), „paedagōgus“, Latinsko-slovenský slovensko-latinský slovník (8. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 416, ISBN 9788010022335 
 3. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „pedagog“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 457, ISBN 8085927853 
 4. Liddell, Henry George; Scott, Robert, edi. (1889), „παῖς“, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, ISBN 0199102066 
 5. Liddell, Henry George; Scott, Robert, edi. (1889), „ἀγωγός“, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, ISBN 0199102066 
 6. a b „pedagóg“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2 (P – Ž), Bratislava: Veda, 1985, str. 27-28, OCLC 165864997 
 7. Roberts, Patrich A.; Steiner, David J. (2010), „Critical Public Pedagogy and the Paidagogos : Exploring the Normative and Political Challenges of Radical Democracy“, in Sandlin, Jennifer A.; Schultz, Brian D.; Burdick, Jake, Handbook of Public Pedagogy, New York, NY; Milton Park: Routledge, str. 25, ISBN 0415801265 
 8. Liddell, Henry George; Scott, Robert, edi. (1889), „παιδαγωγός“, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, ISBN 0199102066 
 9. a b c Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „pedagóg“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Mladé letá, str. 735, ISBN 8010003816, http://slovniky.korpus.sk/?w=pedag%C3%B3g&s=exact&c=Lc50&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 
 10. a b „pedagog“, Universum : Všeobecná encyklopedie, 7. (Or – Q), Praha: Odeon, 2001, str. 187, OCLC 8020710698 
 11. „pedagóg“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2 (P – Ž), Bratislava: Veda, 1985, str. 27, OCLC 165864997 
 12. a b Průcha, Jan; Veteška, Jaroslav (2014), „pedagog“, Andragogický slovník (2. vyd.), Praha: Grada, str. 207, ISBN 9788024747484 
 13. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „pedagóg“, Veľký slovník cudzích slov (5. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, str. 836, ISBN 9788089123070 
 14. „pedagóg“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2 (P – Ž), Bratislava: Veda, 1985, str. 28, OCLC 165864997 
 15. „Pedagóg“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2 (P – Ž), Bratislava: Veda, 1985, str. 28, OCLC 165864997 
 16. „promovaný pedagóg“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2 (P – Ž), Bratislava: Veda, 1985, str. 140, OCLC 165864997 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.