Matematické hry sú hry, ktorých základom je ovládanie zákonitostí matematiky. Slúžia ako motivačný prvok pri výuke matematiky, pomocou nich si žiaci môžu hravou formou osvojiť a precvičiť niektoré elementárne matematické znalosti.

Matematickými hrami sú napríklad: