Uhádni číslo je jednoduchá matematická hra.

Pravidlá upraviť

  1. Na začiatku sa dohodne rozsah čísel napríklad od 1 do 1000
  2. Jeden z hráčov si myslí číslo, druhý sa ho snaží uhádnuť
  3. Hádajúci povie číslo a zadávajúci povie menšie, väčšie alebo uhádol si.
  4. Bod tri sa opakuje, kým hádajúci číslo neuhádne.

Stratégia upraviť

Optimálnou stratégiou je metóda delenia zostávajúceho intervalu na polovicu, myslené číslo sa tak dá určite uhádnuť na n ťahov, kde n je najmenšia mocnina dvojky väčšia než maximálne dovolené číslo.