Matematika 20. storočia

Súčasná matematika je najnovšia etapa vo vývine matematiky, ktorého jednotlivé charakteristiky sa objavujú už v prvej polovici 19. storočia. Vyznačuje sa podstatným rozšírením oblasti jej využitia. Oproti predchádzajúcej etape už teraz rozhodujúce podnety pre jej rozvoj neprichádzajú z mechaniky (najmä z mechaniky tuhých telies) lež z mnohých iných oblastí, a to nielen vedeckých (kvantová mechanika, synergetika atď.), ale aj mimovedeckých (hudba, výtvarné umenie, poézia, mytológia atď.).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.