Medziknižničná výpožičná služba

Typ pôžičky

Medziknižničná výpožičná služba (skr. MVS) je sprostredkovanie požičania dokumentu knižnicou čitateľa z inej knižnice, ktorá dokument vlastní.

Medziknižničná výpožičná služba je dôležitou súčasťou výpožičného systému v slovenských aj zahraničných knižniciach. V súčasnosti existuje množstvo prepracovaných systémov na objednávanie a dodávanie kníh, ale aj kópií dokumentov (najčastejšie článkov z odborných periodík alebo zborníkov konferencií).

Knižnice spolupracujú často aj na základe rôznych kooperujúcich konzorcií alebo zoskupení, aby si navzájom uľahčili a zjednodušili túto medziknižničnú výpožičnú činnosť. V Nemecku je známy systém dodávania kníh a dokumentov Subito, ktorý združuje nemecké knižnice.