Medzinárodná basketbalová federácia

Medzinárodná basketbalová federácia (fr. Fédération internationale de basket-ball, skr. FIBA; do roku 1986 Medzinárodná federácia amatérskeho basketbalu - Fédération internationale de basket-ball amateur, skratka rovnaká ako dnes) je nezávislá asociácia združujúca 213 národných basketbalových organizácií na celom svete, sídliaca vo švajčiarskej Ženeve. Je neziskovou organizáciou, nesleduje žiadne ciele hospodárskej povahy pre dosiahnutie vlastného zisku. Medzinárodným olympijským výborom je pokladaná za jediný kompetentný orgán v oblasti basketbalu.

Kompetencie FIBAUpraviť

Medzi kľúčové kompetencie FIBA patrí:

 • Stanovovať oficiálne pravidlá basketbalu, špecifikácie výstroja, vybavenia a všetky vnútorné vykonávacie predpisy, ktoré sa musia vzťahovať na všetky medzinárodné a olympijské súťaže, pre ktoré FIBA stanovuje systém súťaže.
 • Kontrolovať a u upravovať pravidlá menovania medzinárodných rozhodcov.
 • Upravovať podmienky prestupov hráčov medzi jednotlivými krajinami.
 • Kontrolovať a riadiť všetky medzinárodné súťaže.[1]

Orgány FIBAUpraviť

 • Kogres FIBA je najvyšším orgánom organizácie, schádza sa raz za 4 roky. Skladá sa zo zástupcov všetkých členských krajín, prezidenta a členmi s poradným hlasom sú členovia ústrednej rady a predsedovia komisií FIBA. 19. kongres sa konal v septembri 2010 v Istanbule.
 • Ústredná rada FIBA - má 20 členov, schádzajú sa dvakrát ročne. Zostavuje vnútorné predpisy, prideľuje organizáciu šampionátov. V rade majú zastúpenie všetky kontinenty FIBA Afrika (3), FIBA Amerika (4), FIBA Ázia (3), FIBA Európa (4), FIBA Oceánia (3). Členmi rady sú aj prezident, generálny sekretár a pokladník FIBA. [2]
 • Generálny sekretár FIBA je zodpovedný za vykonávanie a implementáciu predpisov a projektov. Medzi jeho konkrétne zodpovednosti okrem iného patrí zabezpečenie vykonávania rozhodnutí kongresu a ústrednej rady, zodpovednosť za všetky súťaže FIBA, zabezpečenie súladu s predpismi Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), zvolávanie a organizácia kongresu a svetovej rady, správa archívu, vyberanie poplatkov a sankcie.[3]
 • Súčasťou FIBA sú tzv. Zóny FIBA, ktoré zabezpečujú exekutívu na jednotlivých kontinentoch: Fiba Afrika, FIBA Amerika, FIBA Ázia, FIBA Európa, FIBA Oceánia.
 • Národné basketbalové federácie zabezpečujú implementáciu a dodržiavanie pravidiel na národnej úrovni. Zároveň nominujú delegáta na kongres FIBA.
 • Na čele FIBA stojí prezident, ktorý je do funkcie volený kongresom, pričom je uplatňovaný pevne stanovený rotačný systém medzi jednotlivými kontinentami. Je členom ústrednej rady a plní ciele v súlade s rozhodnutím ústrednej rady. 11. prezidentom FIBA je Francúz Yvan Mainini.[4]

FIBA pre svoje potreby zriaďuje viaceré komisie, ktoré jej pomáhajú zabezpečovať stanovené ciele:

 • Technická komisia
 • Komisia pre medzinárodné súťaže
 • Legislatívna komisia
 • Komisia pre ženský basketbal
 • Komisia pre mládežnícky basketbal
 • Komisia pre Commonwealth
 • Finančná komisia
 • Komisia pre zdravie
 • Komisia pre etiku[3]

Historické míľniky FIBAUpraviť

 • December 1891: S basketbalom začal protestantský kňaz Dr. James Naismith v Springfielde, Massachusetts, USA. Vymyslel pre svojich študentov hru, pri ktorej hádzali loptu do koša na broskyne.
 • Február 1892: Odohral sa prvý basketbalový zápas medzi školskými družstvami v Springfielde, skončil sa 2 : 2, zápas sledovalo približne 100 divákov.[5]
 • 18. júna 1932: Bola založená FIBA, medzi 8 zakladajúcich členov patrili Argentína, Česko-Slovensko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Švajčiarsko.
 • 01. august 1936: Basketbal sa po prvýkrát hral na XI. Olympijských hrách v Berlíne.
 • 22. október 1950: Prvé majstrovstvá sveta mužov sa konali v Buenos Aires, Argentína.
 • 07. marca 1953: Konali sa prvé majstrovstvá sveta žien v Santiagu.
 • 08. apríla 1989: Svetový kongres FIBA sa rozhodol odstrániť rozdiel medzi amatérmi a profesionálmi, takže všetci hráči sa mohli zúčastňovať súťaží organizovaných FIBA.
 • Rok 1991: Pri príležitosti stého výročia vynájdenia basketbalu sa tomuto športu podľa odhadu venuje 350 miliónov ľudí na celom svete. Oficiálne oslavy sa konali v "rodisku" basketbalu v Springfielde (MA) v Spojených Štátoch.
 • Júl 1992: Profesionálni hráči sa po prvýkrát zúčastnili na Olympijských hrách v Barcelone. Na hrách exceloval aj Americký dream team na čele s Michaelom Jordanom.[6]
 • Január 2002: FIBA má už 211 členských zväzov a odhadom 400 miliónov hráčov.
 • August 2006: Čierna Hora sa stala 213. členom FIBA.
 • Marec 2007: Pri príležizosti 75. výročia vzniku organizácie bola slávnostne otvorená sieň slávy FIBA v španielskom Alcobendas.[7]

Rebríček FIBAUpraviť

FIBA zostavuje rebríček, ktorý zoraďuje jednotlivé národné reprezentácie podľa ich dosiahnutých výsledkov. Zostavujú sa rebríčky mužov, žien, dorastencov, dorasteniek a kombinované. Slovensko v rebríčku k 13. októbru 2010 v mužskej časti nezískalo ani bod, v ženskej je medzi ženami na 26. mieste a medzi dorastenkami na 21. mieste, v kombinovanom rebríčku na 38. mieste.[8]

KonfederácieUpraviť

213 členských federácií (v roku 2011) je rozčlenených do 5 kontinentálnych konfederácií:

 
Mapa zón FIBA
Kontinent Názov konfederáccie skratka (eng) Vznik Sídlo Počet členov
Afrika Africká basketbalová federácia FIBA Africa 1961 Káhira 51
Amerika Americká basketbalová federácia FIBA Americas 1975 San Juan 44
Ázia Ázijská basketbalová federácia FIBA Asia 1960 Kuala Lumpur 44
Európa Európska basketbalová federácia FIBA Europe 1950 Mníchov 49
Oceánia Oceánska basketbalová federácia FIBA Oceania 1967 Nový Južný Wales 21

PodujatiaUpraviť

Národné tímyUpraviť

KlubyUpraviť

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť