Medzinárodný trestný súd

stály súdny dvor, ktorý má stíhať osoby zodpovedné za zločin genocídy, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny

Medzinárodný trestný súd (MTS) (po anglicky International Criminal Court (ICC), po francúzsky Cour pénale internationale (CPI)) je prvý stály trestný tribunál príslušný na stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Bol vytvorený v roku 1998 tzv. Rímskym štatútom. Sídlo má v holandskom Haagu.

Zmluvné strany

upraviť
 
Mapka zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

K 1. júnu 2015 ratifikovalo alebo pristúpilo k Rímskemu štatútu MTS 123 štátov, vrátane väčšiny európskych štátov a štátov Latinskej Ameriky a skoro polovica afrických štátov.

Až 31 štátov síce podpísalo štatút, ale svoj podpis doteraz nepotvrdilo ratifikáciou.

Zloženie súdu

upraviť

Súd sa skladá z predsedníctva, odboru pre odvolacie konanie, odboru pre súdne konanie a odboru pre prípravné konanie, úradu prokurátora a sekretariátu. Tvorí ho 18 sudcov, ktorých podobne ako prokurátora a jeho zástupcov volí Zhromaždenie štátov zmluvných strán Rímskeho štatútu na deväťročné funkčné obdobie. Za sudcu MTS môže byť zvolený kandidát, ktorý okrem všeobecných podmienok musí preukázať spôsobilosť v trestnom práve a procese a potrebné relevantné skúsenosti či už ako sudca, prokurátor, advokát alebo v inej podobnej funkcii v trestnom konaní, alebo musí preukázať spôsobilosť v relevantných oblastiach medzinárodného práva, ako je medzinárodné humanitárne právo a právo ľudských práv a rozsiahle skúsenosti v profesionálnej právnickej práci, ktorá je relevantná.

Súčasní sudcovia

upraviť
 
Sídlo Medzinárodného trestného súdu v Haagu

Externý odkaz

upraviť