Medziplanetárny plyn

Medziplanetárny plyn je medziplanetárna plazma pozostávajúca najmä z ionizovaného vodíka, protónov, elektrónov, jadier hélia, ktoré sa šíria zo Slnka rýchlosťou asi 400-500 km/s. Hustota častíc dosahuje v okolí Zeme 10-5 m-3, čo zodpovedá hustote plynu okolo 10-20 kg . m-3. Medziplanetárny plyn je expandujúca časť slnečnej koróny, resp. slnečný vietor.

Encyklopédia astronómieTento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.