Špecifický objem

(Presmerované z Merný objem)

Špecifický objem (iný názov merný objem) je intenzívna stavová veličina. Udáva objem, ktorý pri daných podmienkach zaberie definované množstvo látky. Označuje sa a jeho jednotkou je m3.kg−1. Špecifický objem objem je recipročnou veličinou k hustote.

kde:

  •  – špecifický objem (m3.kg−1)
  •  – objem (m3)
  •  – hmotnosť (kg)
  •  – hustota (kg.m−3)

PoužitieUpraviť

V termodynamike, vo vzťahoch opisujúcich stav látky a v termodynamických tabuľkách sa dáva prednosť používaniu špecifického objemu pred hustotou. Špecifický objem je tiež nezávislá premenná v p-v diagramoch.

ZdrojeUpraviť

  • ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.