Mestská oblasť alebo urbanizovaná oblasť je oblasť so zvýšenou hustotou človekom vytvorených štruktúr mestského typu v porovnaní s okolím, ktoré ju obklopuje. Mestské oblasti sa zvyčajne nazývajú mestá.

San Francisco, príklad urbanizovanej oblasti

Na rozdiel od mestskej oblasti zahŕňa metropolitná oblasť alebo metropolitný región okrem mestskej oblasti aj satelitné mestá a okolité obce, ktoré sú ekonomicky prepojené s centrálnym mestom.

Pozri aj upraviť