Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Metské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je zákonodarným orgánom Bratislavy, teda mestský parlament. Spoločne s primátorom Bratislavy tvoria mestské orgány Bratislavy.[1] Skladá sa zo 45 poslancov volených priamo obyvateľmi, ktorí môžu byť aj starostovia a poslanci zastupiteľstiev mestských častí Bratislavy (ale poslancom nemôže byť primátor). Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva a vedie primátor Bratislavy, ktorý aj podpisuje všetky ich rozhodnutia. Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, avšak najmenej raz za štvrťrok. Zasadá v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Mestskému zastupiteľstvu sú vyhradené niektoré činnosti, z ktorých medzi najdôležitejšie patria schvaľovať štatút a územný plán Bratislavy, uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach ako zákonodarný orgán mesta, schvaľovať rozpočet a rozhodovať o prijatí pôžičiek a úverov splácaných z rozpočtu. Zastupiteľstvo aj zriaďuje mestskú políciu.

Zastupiteľstvo volí 10 svojich členov do mestskej rady Bratislavy, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a súčasne aj poradným orgánom primátora. Členmi mestskej rady sú okrem desiatich poslancov zastupiteľstva aj starostovia všetkých bratislavských mestských častí a námestníci primátora. Okrem mestskej rady má zastupiteľstvo ako ďalší orgán svoje komisie.[2]

Činnosť mestského zastupiteľstva všeobecne upravuje zákon č. 369/1990 Zb. a v prípade Bratislavy aj zákon č. 377/1990 Zb. o Bratislave.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Zákon č. 377/1990 Zb. o Bratislave
  2. Mestská rada Bratislavy