Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

(Presmerované z Primátor Bratislavy)

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je najvyšší výkonný orgán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zastupuje ho navonok. Súčasne je jeho štatutárnym zástupcom (v majetkovoprávnych veciach a pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom mesta) a správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch Bratislavy. Primátora volia obyvatelia Bratislavy v priamych voľbách. Je oprávnený používať primátorské insígnie (reťaz a žezlo) a štandardu primátora. Spolu s Mestským zastupiteľstvom tvoria mestské orgány Bratislavy. Sídlom primátora je Primaciálny palác.

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo

Náplň funkcie primátora rámcovo určuje článok 9 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.[1] Predovšetkým zvoláva a vedie Mestské zastupiteľstvo a Metskú radu a podpisuje ich uznesenia, vykonáva správu Bratislavy, podpisuje jej nariadenia, podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva Bratislavy a rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Počas neprítomnosti ho zastupuje jeho prvý námestník. Okrem neho má ešte ďalších dvoch námestníkov.

Bratislava má zdokumentovanú vyše 700-ročnú tradíciu vrcholných predstaviteľov mesta. Predchodcom primátora bol richtár (lat. judex). Prvým známym richtárom bol Jakob (Jacobus), ktorý sa ním stal v roku 1280. Od roku 1879 preberá vedenie mesta mešťanosta (lat. consules) až do roku 1946, kedy sa funkcia už začala nazývať primátor. Prvým bol Dr. Anton Vasek.[2]

V komunálnych voľbách dňa 15. novembra 2014 bol zvolený za primátora Bratislavy Ivo Nesrovnal, jeho prvým námestníkom bol Milan Černý.[3] Vo voľbách 10. novembra 2018 zvíťazil Matúš Vallo (36,54 %), keď porazil Václava Mika (22,87 %) aj Iva Nesrovnala (18,42 %).

Zoznam primátorov

upraviť
Volebné obdobie Meno a priezvisko primátora[2] Strana
1945 – 4. október 1946 Anton Vasek KSS
1946 – 20. február 1948 Jozef Kyselý DS
20. február 1948 – 27. február 1948 Martin Kuban DS
1948 – 1950 Anton Vasek KSS
1950 – 1952 Ladislav Kurták KSS
1952 – 16. máj 1954 Ján Šrámek KSS
1954 – 19. máj 1957 František Čáp KSS
1957 – 1961 Ján Šebík KSS
1961 – 1964 Pavol Tomáš KSS
1964 – 26. február 1969 Milan Hladký KSS
1969 – 12. december 1969 Štefan Jardanházy KSS
1969 – 1986 Ladislav Martinák KSS
1986 – 30. február 1990 Štefan Barták KSS
1. marec 1990 – 10. december 1990 Roman Hofbauer VPN
10. december 1990 – 1998 Peter Kresánek VPN
1998 – 2002 Jozef Moravčík SDK
2002 – 2010 Andrej Ďurkovský KDH
2010 – 2014 Milan Ftáčnik NEKA
2014 – 2018 Ivo Nesrovnal[4] NEKA
od 2018 Matúš Vallo[5] TB

Referencie

upraviť
  1. Legislatíva mesta : Štatút hlavného mesta SR Bratislavy [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2018, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  2. a b Richtári Bratislavy [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, rev. 2014-09-26, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  3. Ing. Milan Černý : 1. námestník primátora [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2014, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online. Archivované 2017-07-27 z originálu.
  4. Primátor : JUDr. Ivo Nesrovnal [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, [cit. 2018-11-12]. Dostupné online. Archivované 2018-11-12 z originálu.
  5. Primátor : Ing. arch. Matúš Vallo [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, [cit. 2022-06-18]. Dostupné online. Archivované 2022-06-18 z originálu.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť