Mienka je výsledok mienenia. Je to významový útvar alebo názor, o ktorý sa možno rozumne prieť, či už preto, že predmet sporu znemožňuje rozhodnutie alebo preto, že dôkazy a argumenty, ktoré majú k dispozícii obidve strany, za normálnych okolností nestačia k preukázaniu pravdivosti ani jedného z oboch názorov. V bežnom zmysle je teda mienka buď súd, ktorý hodnotí ciele ľudského konania, alebo súd metodologický, ktorý sa týka prostriedkov, pričom situácia je taká zložitá, že ju na základe súčasných znalostí nemožno vyriešiť, alebo súd faktický, týkajúci sa minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti, ktorý nemožno preukázať dostupnými dôkazmi. Napr. kolektívna mienka, verejná mienka.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Mienka

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.