Mikrogram (značka μg) je jednotkou hmotnosti. Je definovaný ako jedna milióntina z odvodenej jednotky SI gramu (1×10−6 g) alebo ako jedna miliardtina zo základnej jednotky SI kilogramu (1×10−9 kg).