Milícia môže byť:

  • ozbrojená zložka brannej moci štátu určená na ochranu teritória štátu[1]
  • druh pozemných síl, ktorý sa vytvára (resp. nasadzuje) v čase brannej pohotovosti štátu na výkon širokej škály činností (ochrana dôležitých priestorov a objektov, ochrana verejného poriadku atď.) na teritóriu spravidla mimo pôsobenia poľných síl, pozri domobrana
  • historicky:
    • v Sovietskom zväze a niektorých štátoch východného bloku: orgány vnútornej bezpečnosti, (civilná) polícia,[chýba zdroj] pozri milícia (východný blok)
    • druh ozbrojených bezpečnostných orgánov revolučných národných výborov, ktoré vznikali na povstaleckom území počas Slovenského národného povstania (aj neskôr na oslobodenom území Slovenska), pozri milícia (1944 – 1945)

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Vallo, Dušan; a kol. (2004), „MILÍCIA“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 106, ISBN 80-89018-63-7 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.