Ing. Milan Hutta (* 2. júl 1928, Osuské – † 5. jún 1989, Bratislava) bol slovenský pedagóg a strojár.[1][2]

Milan Hutta
slovenský pedagóg a strojár
Narodenie2. júl 1928
Osuské, Slovensko
Úmrtie5. jún 1989 (60 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materSlovenská vysoká škola technická
ManželkaEmília Huttová
DetiMilan Hutta a Katarína Huttová

Životopis

upraviť

Milan Hutta sa narodil do rodiny Jozefa Huttu a jeho manželky Kataríny Huttovej v obci Osuské v roku 1928. Milan Hutta mal s manželkou Emíliou Huttovou dve deti: Milana Huttu a Katarínu Huttovú. Stredoškolské vzdelanie ukončil v rokoch 1945 – 1948 na učňovskej škole v Senici, v rokoch 1949 – 1952 študoval ďalej na SPŠ Fajnorovo nábrežie v Bratislave. V rokoch 1953 – 1959 študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení štúdií vyučoval od roku 1960 – 1965 na SPŠT v Bernolákove. Od 1965 vyučoval strojárske predmety na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave.[3] Zároveň pôsobil od roku 1959 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde sa venoval výučbe doplnkového pedagogického štúdia pre budúcich pedagógov v oblasti strojárstva.

Vedecká tvorba a publikačná činnosť

upraviť

Z hľadiska tvorby je možné rozdeliť vedeckú a publikačnú činnosť Milana Huttu na obdobie pred rokom 1982 a obdobie po roku 1982. Celkovo publikoval ako autor alebo spoluautor 24 učebníc, 4 odborné publikácie,[4] 3 autorské preklady učebníc,[5] 54 odborných článkov, 4 výskumné odborné úlohy.[6] Venoval sa recenznej a publikačnej činnosti, ktorej výsledkom sú recenzie deviatich učebníc pre žiakov stredných škôl a 3 metodické príručky pre učiteľov odborných predmetov, desiatky posudkov záverečných prác a cyklickej prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov, posudky prác pedagogického čítania v slovenskom kole, posudky materiálov Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave, Výskumného ústavu odborného školstva v Prahe, Ministerstva školstva SSR a Ministerstva školství ČSR.

Zoznam publikácií - Publikačná činnosť po roku 1982

upraviť
 
Medzinárodná sústava meracích jednotiek v poľnohospodárstve
 
Didaktika mechaniky

Učebnice pre žiakov stredných škôl

 1. Guľaš, J. – Hutta, M. : Technická mechanika 2. Bratislava, Príroda 1983, str. 304 (Ht – str. 173) – druhé prepracované (doplnené) vydanie.
 2. Guľaš, J. – Hutta, M. : Technická mechanika v príkladoch. Bratislava, Príroda 1985 (str. 413 Ht – 244 str.) – Úlohy a príklady na tradičné, programované a problémové postupy a riešenia.

Odborno-metodické, odborné a metodické publikácie pre učiteľov

 1. Hutta, M. a kol. : Inovácie v strojárskej technológii – prášková metalurgia a klzné ložiská. Bratislava, SPN 1983, str. 115 (zostavovateľ a spoluautor).
 2. Hutta, M. a kol. : Odborné inovácie v strojárstve. Študijné texty (celoštátne) na prípravu pedagogických pracovníkov na nové poňatie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách – odborno-predmetová časť. Bratislava, SPN 1983 (zostavovateľ a spoluautor; 25 AH).
 3. Hutta, M. a kol. : Vybrané kapitoly z didaktiky strojárskych predmetov. Študijné texty (celoštátne) na prípravu pedagogických pracovníkov na nové poňatie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách – odborno-predmetová časť. Bratislava, SPN 1983 (zostavovateľ a spoluautor; 13 AH).
 4. Hutta, M. a kol. : Inovácie v strojárskej technológii – programovanie NO strojov. Bratislava, SPN 1986 (zostavovateľ a spoluautor).
 5. Hutta, M. a kol. : Nasadenie robotov a manipulátorov vo výrobnom procese. Bratislava, SPN 1987, 132 str. (zostavovateľ a spoluautor).
 6. Hutta, M. – Říha, Z. – Švec, V. : Programované riadenie učebných činností žiakov (aplikácia Gaľperinovej teórie učenia v školskej praxi strojárskeho zamerania). Bratislava, KPÚ 1987, 91 s. (zostavovateľ a spoluautor).
 7. Hutta, M. : Súbor pomôcok pre mechaniku na stredných školách (umožňujúcich činnosti žiakov pri tradičnom, problémovom a programovanom učení v statike a v pružnosti a pevnosti). Banská Bystrica, Učebné pomôcky 1988 (sprievodný text – 61 s. rukopisu, 7 druhov žiackych a učiteľských modelov, 18 diapozitívov z reálnych situácií, 48 fotografií modelových situácií, 30 priesvitiek – transformácia situácií do didaktickej roviny) – vo výrobe.
 8. Hutta, M. – Turek, I. : Didaktika mechaniky. Bratislava, SPN 1989 – v tlači (357 s. rkp. + 115 obr. – vedúci autor).

Vybrané články

 1. Hutta, M. : Výrečná je odpoveď respondentov. Technické noviny, ročník XXXI, č. 17, 1983.
 2. Hutta, M. : Príprava pedagogických pracovníkov na nové poňatie strojárskych a príbuzných odborov. Odborná výchova č. 1, 1984, roč. 35, str. 25 a 26.
 3. Hutta, M. : Príprava učiteľov odborných predmetov na nové poňatie výchovno-vzdelávacej práce na stredných školách. In. : Bratislavský učiteľ č. 2, PÚMB 1984/85, str. 3-9.
 4. Hutta, M. : Moderní metodické přístupy k vyučování strojírenských předmětů. In. : Bulletin Výskumného ústavu odborného školství pro střední odborná učiliště. Praha, duben-červen 1985, str. 52 až 75.
 5. Hutta, M. : Nadobudli vedomosti a zručnosti. In. : Učiteľské noviny č. 36, október 1985.
 6. Hutta, M. : Metodická časť prípravy na nové poňatie výchovno-vzdelávacej práce. Odborná výchova č. 5, roč. 36, január 1986, str. 141 a 142.
 7. Hutta, M. : Príprava a ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v ČSSR. In. : Zborník k 40. výročiu založenia Vysokej školy technickej v Sofii (Vyššij mašinnoelektrotechničeskij institut in. V. I. Lenina, Sofia) 1986, 15 strán.
 8. Hutta, M. : Učitelia a robotizácia. In. : Učiteľské noviny č. 40, november 1986.
 9. Hutta, M. : Možnosti a perspektívy využitia Gaľperinovej teórie učenia v technických predmetoch. In. : Zborník príspevkov zo 4. vedeckého kolokvia k riadeniu osvojovacieho procesu. Vyškov, Vysoká vojenská škola pozemného vojska 1986.
 10. Hutta, M. : Základná príprava učiteľov odborných predmetov a rozvoj didaktík technických predmetov v ČSSR. Varšava, IKN 1987 (16 strán).
 11. Hutta, M. – Svátková, M. : Príprava pedagogických pracovníkov SOU. In. : odborná výchova, č. 6, Praha, SPN 1978, str. 230-231.
 12. Zeman, M. – Hutta, M. : Niektoré námety pre názorné vyučovanie a učenie pojmu sila v ZŠ. In. : Fyzika v škole (5 str. rkp. + 9 obr. – v tlači).

Zoznam publikácií - Publikačná činnosť pred rokom 1982

upraviť

Celoštátne učebnice pre žiakov stredných škôl

 1. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika, Bratislava, SVPL 1964, 330 s.
 2. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika, Praha, SZN 1965, 419 s.
 3. Hutta, M.: Technická mechanika I., Bratislava, SVPL 1968, 324 s. – doplnené vydanie
 4. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika, Praha, SZN 1972, 391 s. – prepracované vydanie
 5. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika 1., Bratislava, Príroda 1972, 205 s.
 6. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika v príkladoch., Bratislava, Príroda 1974, 435 s. – prvé vydanie
 7. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika 2., Bratislava, Príroda 1975, 335 s.
 8. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika I., Praha, SZN 1977, 168 s.
 9. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika II., Praha, SZN 1978, 295 s.
 10. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika v príkladoch., Bratislava, Príroda 1979, 435 s. – druhé prepracované vydanie
 11. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika v príkladoch., Praha, SZN 1980, 386 s.
 12. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika 1., Bratislava, Príroda 1982, 208s. – druhé prepracované vydanie
 13. Guľáš, J. – Hutta , M.: Technická mechanika 2., Bratislava, Príroda 1983, 210 s.

Odborno-metodická učebnica pre žiakov, príručka pre učiteľov a pracovníkov v praxi

 1. Hutta, M.: Medzinárodná sústava meracích jednotiek v poľnohospodárstve /SI/. Bratislava, príroda 1977, 235 s.

Odborno-metodické, odborné a metodické učebnice pre učiteľov

 1. Hutta, M.: Príručka pre školenie učiteľov jázd na motorových vozidlách, Bratislava, KDS 1973, 88 s.
 2. Hutta, M.: Moderné metodické prístupy k vyučovaniu strojárskych predmetov v stredných odborných učilištiach, stredných odborných školách a gymnáziách – I. časť, Bratislava, PÚMB 1981, 97 s.
 3. Hutta, M.: Moderné metodické prístupy k vyučovaniu strojárskych predmetov v stredných odborných učilištiach, stredných odborných školách a gymnáziách – II. časť, Bratislava, PÚMB 1982, 89 s.
 4. Hutta, M. a kol.: Inovácie v strojárskej technológií – zváranie, Bratislava, SPN 1981, 126 s.

Preklady učebníc pre žiakov stredných škôl

 1. Hanus, V. – Stodola, J. : Strojové súčiastky. Bratislava, SVPL 1965
 2. Vopálenský – Blažek – Vávra: Technológia opráv II. Bratislava, SVPL 1966
 3. Hanus, V. – Stodola, J. : Strojové súčiastky. Bratislava, SVPL 1979 /doplnené Hutta, M./

Výskum

upraviť

Podiel na výskume v rokoch 1980 až 1985 :

 1. RŠ IV-04/3-9 Riadenie vzdelávania a overovanie efektívnosti prípravy učiteľov strojárskych predmetov na nové poňatie výchovnovzdelávacej práce.
 2. V rámci úlohy RŠ V-11-4-8 Didaktika odborných strojárskych predmetov overil uplatnenie Gaľperinovej teórie v pedagogickej praxi (predmete mechanika, tematický celok nosníky).
 3. Sledovanie a hodnotenie SOU (3 odbory – medzipredmetové vzťahy, úroveň vedomostí a zručností, kádrové a materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu).
 4. Uvádzanie začínajúcich učiteľov strojárskych predmetov do pedagogickej praxe.
 5. V rokoch 1986 až 1990 je zapojený do výskumu RŠ III-05 – Výchova a vzdelávanie učiteľov odborných teoretických predmetov a predmetov praktického vyučovania (vrátane majstrov odbornej výchovy) : osobná úloha RŠ III-05/3 – Ďalšie vzdelávanie učiteľov teoretických strojárskych predmetov a učiteľov praktického vyučovania stroj. zamerania : čiastkové výstupy – všeobecné a konkrétne ciele prípravy učiteľov strojárskych predmetov, pomaturitné štúdium majstrov odbornej výchovy.

Vybrané vedecko-populárno odborné a odborno-metodické články

upraviť

Súhrn publikačnej činnosti v oblasti popularizácie vedy a techniky ako aj odborné a odborno-metodické články na tému výchovy a vzdelávania:

 1. Hutta, M. : STTM robí nám dobré meno, Technické noviny, ročník XIX – číslo 45, 1971
 2. Hutta, M. : Mladí motoristi budú pionierskymi vedúcimi /dopravná výchova/. TN, roč. XX – č. 41, 1972
 3. Hutta, M. : Využitie matematiky v odborných predmetoch SOŠ, in : Zborník z konferencie o vyučovaní matematiky na bratislavských školách II. cyklu, Bratislava, PÚMB 1976, s. 138-142
 4. Hutta, M. : Dopravná výchova detí a mládeže v školách a výchovných zariadeniach . TN, roč. XXV – č. 16, 1977
 5. Hutta, M. : Používanie sústavy SI v odborných predmetoch. TN, roč. XXV. čís. 20, 1977
 6. Hutta, M. : Hmotnosť telesa, TN, roč. XXV. č. 21, 1977
 7. Hutta, M. : Sila /tiaž/, merná hmotnosť, merná tiaž. TN, roč. XXV. č. 22, 1977
 8. Hutta, M. : Moment sily, TN, roč. XXV. č. 23, 1977
 9. Hutta, M. : Energia polohová, pohybová, tlaková. TN, roč. XXV. č. 26, 1977
 10. Hutta, M. : Energiu ľahko zo strany získame, ťažko ju strácame. TN, roč. XXV. č. 27 a 28, 1977
 11. Hutta, M. : Viete čo je výkon? TN, roč. XXV. č. 40-1977
 12. Hutta, M. : Školstvo v NDR. TN, roč. XXV. č. 42, 1977
 13. Hutta, M. : Tlak. TN, roč. XXV. č. 44, 1977
 14. Hutta, M. : Mechanické napätie. TN, roč. XXV. č. 45, 1977
 15. Hutta, M. : Hra ako metóda upevňovania učiva a kontroly vedomostí. TN, roč. XXV. č. 51 a 52, 1977
 16. Hutta, M. : Hydrostatický tlak. TN, roč. XXV. č. 1, 1978
 17. Hutta, M. : Medzinárodná sústava jednotiek SI – tabuľka dvojstrana. TN, roč. XXVI. č. 24, 1978
 18. Hutta, M. : Zaujímavosti okolo ťažísk telies – Pionier, roč. IX, 1978-79, č. 3, str. 18
 19. Hutta, M. : Isaac Newton a jeho zákony. Pionier, roč. IX, 1978-79, č. 3, str. 18
 20. Hutta, M. : Na pomoc mladým technikom. Pionier, roč. X, 1979-80, čísla 1, 3, 5, 7, 8; strany 18.
 21. Hutta, M. : Burza technických nápadov – riešenie technických problémov. Pionier, roč. X, 1979-80, čisla 2, 4, 6 a 9; strany 18.
 22. Hutta, M. : Stredné odborné učilištia – hlavný prúd stredného vzdelávania. Pionier, roč. XI, 1980-81, čísla 4, 5, 6; strany 18.
 23. Hutta, M. : Jednotky viskozity kvapalín. TN, roč. XXVII, č. 15, 1979.
 24. Hutta, M. : Jednotky v príkladoch z tepelnej mechaniky. TN, roč. XXVII, č. 16, 1979
 25. Hutta, M. : Teplo, merné teplo. TN, roč. XXVII, č. 17, 1979
 26. Hutta, M. : Spalné teplo a výhrevnosť palív. TN, roč. XXVII, č. 18, 1979
 27. Hutta, M. : Stavová rovnica plynov, vnútorná energia, entalpia, entropia. TN, roč. XXVII, č. 20, 1979
 28. Hutta, M. : Tepelný tok – tepelný výkon. TN, roč. XXVII, č. 21, 1979
 29. Hutta, M. : Výkon motorov a príkon strojov. TN, roč. XXVII, č. 23, 1979
 30. Hutta, M. : Nové formy a metódy výchovnovzdelávacej práce. TN, roč. XXVII, č. 29, 1979
 31. Hutta, M. : Získavanie najnovších poznatkov vedy a techniky a ich transformácie do učiva. TN, roč. XXVII, -č. 31, 1979
 32. Hutta, M. : Sústava SI v školskej praxi. Odborná škola, roč. XXVI, č. 1, 1979
 33. Hutta, M. : Zákonné meracie jednotky a sústava SI. Ekonomika poľnohospodárstva, ekonomika zemědělství č. 9, Príroda 1980, s. 426-430.
 34. Hutta, M. : Návrh pedagogických profesií pre odborné školstvo /SOŠ, SOU/. in: Zborník Projekt pedagogických profesií, špecializácií a kvalifikácií pre výchovnovzdelávaciu sústavu rozvinutej socialistickej spoločnosti ČSSR – záverečná syntetická štúdiarezortného výskumu č. ú. RŠ 11-1. Bratislava, SPN 1980, 9 s.
 35. Hutta, M. : Používanie staršej odbornej literatúry a dokumentácie z hľadiska SI. TN, roč. XXVIII, č. 5, 1980
 36. Hutta, M. : Algoritmus riešenia príkladov výpočtom zadaných v TS a riešených v sústave SI. TN, roč. XXVIII, č. 6, 1980
 37. Hutta, M. : Trenažéry v odbornom výcviku na stredných školách. TN, roč. XXVIII, č. 11, 1980
 38. Hutta, M. : Sústava SI – to sú aj nové texty. TN, roč. XXXIII, č. 39, 1980
 39. Hutta, M. : Porovnávacie tabuľky jednotiek. TN, roč. XXVIII, č. 39, 1980
 40. Hutta, M. : Zákonné meracie jednotky v ČSSR. In: Domová pokladnica 1981. Bratislava, Príroda 1980, s. 242-244
 41. Hutta, M. : Príprava učiteľa odborných predmetov v stredných odborných učilištiach na vyučovacie jednotky. In: Bratislavský učiteľ č. 4, Bratislava, PÚMB 1981, str. 21-26
 42. Hutta, M. : Používanie jednotiek sústavy SI v bežnom živote. In: Domová pokladnica 1982. Bratislava, Príroda 1981, s. 150-153[7]

Niektoré vybrané prednášky

upraviť

Vybrané tuzemské aj zahraničné prednášky v rokoch 1978 až 1982:

 1. Uplatňovanie sústavy SI v školskej praxi. Bratislava, Čs. rozhlas, 1978
 2. Doplňovanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov učňovských zariadení. Trenčianske Teplice –Funkčné štúdium /ÚÚVU/, 1978
 3. Aktivizačné metódy a formy vyučovania. Bratislava, Seminár /ÚV SZM a soc. Akadémia/, 1978
 4. Obsah a harmonogram prípravy pedagogických pracovníkov v jednotlivých etapách zavádzania novokoncipovaných študijných a učebných odborov v rezortoch a krajoch /koreferát/. Trnava, Celoštátny seminár o učňovskom školstve /MŠ SSR a MŠ ČSR/, 1979
 5. Uplatňovanie moderných metód vo vyučovaní odborných predmetov. Bratislava, Cyklická príprava /ÚÚVU/, 1978
 6. Inovačné tendencie v metodike vyučovania základných strojárskych predmetov. Bratislava, Cyklická príprava /ÚÚVU/, 1979
 7. Inovačné tendencie v špeciálnych didaktikách strojárskych predmetov. Bratislava, Cyklická príprava, 1979
 8. Prestavba obsahu SPŠstroj. a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Bratislava, Odbornometodický seminár /SPŠ stroj. Bratislava/, 1979
 9. Aus-und Weiterbildung der Meister, besonders der Lehrmeister /Hutta, M. – Macek, J./. Berlín – Medzinárodná porada, 1979
 10. Sústava SI a denná tlač. Bratislava, Redakcia Práce, 1980
 11. Vzťah medzi učivom a spoločenským poznaním, didaktická transformácia, zvýšenie motivácie žiakov – učňov, modernizácia cieľov, obsahu, metód a materiálnych prostriedkov. Bratislava, Metodický deň – SOU chemické /PÚMB/, 1980
 12. VTR a moderné poňatie vyučovania odborných teoretických predmetov a odborného výcviku. Bratislava, Seminár /VÚS Bratislava/, 1980
 13. Spôsoby získavania najnovších vedeckotechnických poznatkov a ich transformácia do učiva. Banská Bystrica, Celoštátny seminár /ÚÚVU/, 1980
 14. Úvod do didaktík odborných technických predmetov. Bratislava, Preškoľovanie učiteľov v IV. Etape /PÚMB/, 1980
 15. Používanie algoritmov vo vyučovaní technickej mechaniky na stredných školách. Bratislava, Metodický deň /KPÚ Zsl. kraja/, 1980
 16. Efektívnosť uvádzania učiteľov v SSR – výsledky výskumu. Karlove Vary, Celoštátny seminár/ÚÚVPP v Prahe/, 1980
 17. Príprava a ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných teoretických predmetov a učiteľov dielenského vyučovania. Nové Mesto nad Váhom, Celoslovenská porada /MŠ SSR/, 1980
 18. Metódy problémového a programovaného vyučovania v odborných stroj. predmetoch. Bratislava, Metodický deň, SOU Schiffelová /PÚMB/, 1981
 19. Učenie a algoritmizácia. Banská Bystrica, Cyklické školenie /KPÚ Stredosl. kraja/, 1981
 20. Film a vyučovací proces. Piešťany, Celoštátny seminár /ÚÚVU/, 1981
 21. Učebné metódy a logicko-myšlienkové postupy. Kroměříž, Celoštátny seminár /ÚÚVU/, 1981
 22. Uplatňovanie algoritmov vo vyučovaní základných strojárskych predmetov SOU. Banská Bystrica, Cyklické školenie /KPÚ Stredosl. kraja/, 1981
 23. Sovietska koncepcia programovaného učenia a vyučovania. Bratislava, Zasadnutie pedagogickej rady /Riaditeľstvo Gymnázia I. Horvátha/, 1981
 24. Príprava učiteľov SOU na nové poňatie obsahu a metód výchovnovzdelávacej práce. Bratislava, Seminár /Zsl. KNV a KPÚ/, 1982
 25. Moderné metodické prístupy k vyučovaniu strojárskych predmetov – uplatnenie algoritmizácie a Gaľperinovej teórie v strojárskej technológii. Bratislava, Metodický deň /PÚMB/, 1982

Vyznamenania

upraviť
 • Čestné uznanie ÚÚVPP Praha (1984)
 • Čestné uznanie SPN Praha (1985)
 • Čestné uznanie ÚÚVU Bratislava (1985)
 • Čestný strieborný odznak ROH (1986)
 • Čestné uznanie so strieborným odznakom - Ústav vzdelávania v stavebníctve (1987)

Referencie

upraviť
 1. Kolektiv autorov. „Biografický lexikón Slovenska III. G-H.“ Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice. Bratislava: 2007.
 2. Malokarpatská knižnica v Pezinku: http://pezinok.kniznice.net:81/katalog/cze/l.dll?h~h=Hutta,%20Milan,%201928-1989
 3. http://www.spsdkvacba.edu.sk/pamatnica/3.html
 4. Slovenská národná knižnica : https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1063091&theme=snk
 5. Štátna vedecká knižnica v Košiciach: https://sclib.svkk.sk/sck01/Author/Home?author=Hutta%2C+Milan%2C+1928-1989.
 6. Moravská zemská knihovna: https://vufind.mzk.cz/Author/Home?author=Hutta%2C+Milan%2C+1928-1989
 7. Pedagogická knihovna J. A. Komenského: https://katalog.npmk.cz/search?type=global&q=Hutta