Milan Rehák

Milan Rehák (* 9. september 1947) bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Milan Rehák bol zvolený za poslanca NR SR vo volebnom období 2002-2006 za HZDS. V roku 2003 bola strana premenovaná na ĽS-HZDS. Bol členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

Bývalý viceprezident Fondu národného majetku, kde podľa odhadu Alice Ďurianovej mal priemerný hrubý mesačný príjem minimálne 268 000 korún, vďaka členstvu v dozorných radách. FNM v tom čase realizovalo viaceré škandálne prevody majetku (napr. predaj Nafty Gbely Druhej obchodnej spoločnosti). Ako viceprezident FNM SR bol členom Politického grémia HZDS.