Minea je bohoslužobná kniha v cirkvách byzantského obradu, ktorá obsahuje texty menlivých častí bohoslužieb na každý deň roka. Minea je rozdelená podľa mesiacov v roku.

Sviatočná minea obsahuje texty menlivých častí bohoslužieb (večiereň, utiereň) na vybrané významné sviatky.

Všeobecná minea obsahuje texty menlivých častí bohoslužieb pre jednotlivé kategórie svätých (apoštolov, prepodobných a pod.).

Externé odkazyUpraviť