Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky

bývalé ministerstvo Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky bolo do 30. júna 1990 ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.

Zákonom 195/1990 Z.z. boli z neho od 1. júla 1990 zriadené samostatné: