PhDr. Miroslav Pekník PhD. (1950) je slovenský politológ a historik.

V rokoch 1998 - 2018 bol riaditeľom Politologického kabinetu SAV transformovaného v roku 2002 na Ústav politických vied SAV.

Životopis a vzdelanie

upraviť

| Je absolventom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. [1] Archivované 2012-07-23 na Wayback Machine Vedeckú hodnosť CSs. získal v roku 1993. V rokoch 1990-1993 bol vedeckým pracovníkom Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany SR v Bratislave, od roku 1993 do roku 2022 bol pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V minulosti bol aktívnym športovcom.

Dielo a výskum

upraviť

Zaoberá sa slovenskou zahraničnou politikou, slovensko-českými vzťahmi a významnými slovenskými politickými osobnosťami 20. storočia. Je autorom veľkého počtu príspevkov v odborných časopisoch a zborníkoch. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí:

  • Verejná mienka a politika (editor, Bratislava, 2005, st. 202)
  • Milan Hodža - štátnik a politik (editor, Bratislava, 2002, 383 st.), ktorá vyšla r. 2007 aj v anglickej verzii
  • Slovenská politika a pokus o konštituovanie SNR v roku 1914 (editor, Bratislava, 2000)

Referencie

upraviť