Mitický potok

Mitický potok je potok v juhovýchodnej časti okresu Trenčín. Je to ľavostranný prítok Svinianskeho potoka, meria 4,6 km a je tokom VII. rádu.

Mitický potok
Potok
Zdrojnica Čiernachov, Trenčianska vrchovina
Ústie Sviniansky potok, Trenčianske Jastrabie
Dĺžka 4,6 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-148
Číslo recipienta 4-21-11-1125
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v juhozápadnom výbežku Strážovských vrchov, v podcelku Trenčianska vrchovina, v časti Ostrý, na juhovýchodnom svahu Čiernachova (694,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 400 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu severojužným smerom okrajom lokality Dúbrava na pravom brehu a sprava priberá prítok (361,8 m n. m.) prameniaci severovýchodne od kóty 592,3 m. Následne vteká do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská vrchovina a juhovýchodným smerom tečie intravilánom obce Trenčianske Mitice, pričom oddeľuje miestne časti Zemianske Mitice na pravom a Kostolné Mitice na ľavom brehu. Pod obcou pokračuje juhojuhovýchodným smerom a z pravej strany priberá prítok z lokality Diely. Tesne pred ústím sa napokon stáča smerom na juhojuhozápad, podteká štátnu cestu I/9 a pri osade Jeleňákov mlyn, východojuhovýchodne od obce Trenčianske Jastrabie, ústi v nadmorskej výške cca 259 m n. m. do Svinianskeho potoka.