O rovnomennom časopise z rokov 1947-1951 pozri Mladá tvorba (1947).

Mladá tvorba bol literárny časopis mladej generácie na Slovensku v rokoch 19561970, vydávaný Zväzom slovenských spisovateľov. Pôvodne to bol mesačník, od roku 1966 vychádzalo len 10 čísel ročne. Šéfredaktormi boli Milan Ferko (1956-60), Pavel Koyš (1960-61), Miroslav Válek (1962-66), Peter Hrivnák (1966-67) a Ján Buzássy (1967-70).

Časopis vznikol v roku 1956. Z prispievateľov sa vytvorili viaceré skupiny mladých autorov, napríklad skupina prozaikov nazývaná "generácia 1956" alebo "generácia Mladej tvorby", ďalej tzv. trnavská skupina konkretistov a iné. Vydávanie časopisu musel Zväz slovenských spisovateľov v roku 1970 v rámci tzv. normalizácie zastaviť.

Externé odkazy upraviť