Mlynský potok (prítok Chotčianky)

Mlynský potok je potok na hornom Šariši, v severnej časti okresu Stropkov. Je to pravostranný prítok Chotčianky, meria 8 km a je tokom VI. rádu.

Mlynský potok
Dĺžka toku 8 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Ondava
Prameň Ondavská vrchovina
Ústie Chotčianka
Hydrologické poradie 4-30-08-041
Číslo recipienta 4-30-08-3771

Tečie v severozápadnej časti Laboreckej vrchoviny, pramení na juhozápadnom svahu Rusínova (669,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 595 m n. m. Sprvu tečie juhozápadným smerom údolím, ktorá ohraničuje masív Kozieho hrbku na pravom a masív Jasenčíka na ľavom brehu. Následne sa stáča juhojuhovýchodným smerom, zľava priberá krátky prítok spod Jasenčíka a tečie intravilánom obce Miroľa. V obci priberá pravostranný prítok z oblasti Miroľskej slatiny, pod obcou potom z tej istej strany prítok z V svahu Mäsiarskeho (548,5 m n. m.) a ďalej už preteká územím husto rozbrázdeným výmoľami na pravom brehu. Zľava následne priteká prítok prameniaci J od kóty 636,4 m, nad obcou Pstriná tri krátke prítoky sprava, potom zľava prítoky zo SZ a Z svahu Holého hŕbku (522 m n. m.) a preteká intravilánom spomenutej obce. V obci priberá ďalší krátky prítok sprava a následne aj prítok zo Z svahu Kýčery (518,0 m n. m.) zľava. Na dolnom toku sa na krátkom úseku stáča severojužným smerom, napokon pokračuje k ústiu na juhozápad a severne od obce Staškovce sa v nadmorskej výške cca 277 m n. m. vlieva do Chotčianky.