Mobile Station Integrated Services Digital Network

Mobile Station Integrated Services Digital Network (skr. Mobile Subscriber ISDN alebo MSISDN) je mobilným ekvivalentom ISDN.

Dôležitým prvkom asociovaných dát k SIM karte sú telefónne čísla používané na uskutočnenie a prijatie hovorov na mobilný telefón, známe ako MSISDN. Hlavné MSISDN je číslo používané na uskutočnenie a prijatie hlasových služieb a posielanie a prijatie krátkych správ SMS, príp. multimediálnych správ MMS (manažované cez MMSC), avšak je možné mať k SIM karte aj iné sekundárne MSISDN telefónne čísla asociované napríklad k faxovým a dátovým službám. Každé takéto MSISDN číslo je tiež primárnym kľúčom k HLR záznamu.