Home Location Register

(Presmerované z HLR)

Home Location Register alebo HLR je centrálna databáza, ktorá obsahuje detaily o každom účastníkovi používajúcom mobilný telefón, ktorý je autorizovaný používať siete GSM a/alebo UMTS, známe tiež ako siete 2G, 2.5G a 3G, prípadne siete 900/1800 MHz a pod.

HLR teda ukladá detaily o každej SIM karte vydanej mobilným operátorom. Každá SIM karta má unikátny identifikátor zvaný IMSI, ktorý je jedným z primárnych kľúčov ku každému HLR záznamu.

Ďalším dôležitým prvkom asociovaných dát k SIM karte sú telefónne čísla používané na uskutočnenie a prijatie hovorov na mobilný telefón, známe ako MSISDN. Hlavné MSISDN je číslo používané na uskutočnenie a prijatie hlasových služieb a posielanie a prijatie krátkych správ SMS, príp. multimediálnych správ MMS (manažované cez MMSC), ale je možné mať k SIM karte aj iné sekundárne MSISDN telefónne čísla asociované napríklad k faxovým a dátovým službám. Každé takéto MSISDN číslo je tiež primárnym kľúčom k HLR záznamu.

Príklady údajov uložených v databáze HLR v zázname SIM:

  • GSM služby ktoré účastník žiadal a/alebo ktoré mu boli pridelené
  • GPRS nastavenia umožňujúce účastníkovi prístup k dátovým resp. paketovým službám
  • Momentálna lokalita účastníka (použité najmä pre VLR a SGSN)
  • Call forwarding/Call divert nastavenia aplikovateľné pre každé asociované telefóne číslo MSISDN.
  • a pod.

HLR údaje sú prevažne ukladané po dobu, kým účastník zostáva u mobilného operátora, tzn. do zrušenia alebo nahradenia iným účastníkom, prípadne prenesením telefónneho čísla k inému operátorovi, alebo Mobile Number Portability – MNP, Local Number Portability – LNP, Global Number Portability – GNP a pod.

Na prvý pohľad HLR vyzerá byť len databázou do ktorej len pristupujú iné sieťové elementy, ktoré následne vykonávaju spracovávanie služieb mobilného telefónu. V skutočnosti HLR je systém, ktorý priamo dostáva a spracováva MAP transakcie a správy.

Ak HLR zlyhá, tak sieť mobilného operátora je zablokovaná, pretože HLR, resp. aj VLR je ten systém, ktorý manažuje aktualizácie lokácií kde sa nachádzajú mobilné telefóny pre potreby prepojenia signálu s „vežami“ BTS, ako aj informácie o tom, aké majú služby a prípadne roam služby, resp. účastníkov v roamingu.

Tak ako počet mobilných učastníkov u mobilných operátorov narastal, HLR sa stal viac výkonným počítačovým systémom a v súčasnosti hrá svoju rolu ako server, resp. klaster vysokovýkonných serverov, než len svoju predchádzajúcu tradičnú rolu ako telefónna ústredňa v prvopočiatku GSM.