Otvoriť hlavné menu

Roaming je poskytnutie telekomunikačného spojenia účastníkovi na mieste mimo krajiny, v ktorej má účastník zaregistrované telekomunikačné služby.

V praxi to znamená, že ak ste účastníkom domovskej mobilnej siete a nachádzate sa mimo územia krajiny, kde daný mobilný operátor poskytuje svoje služby so svojím pokrytím, mobilný telefón začne vyhľadávať najsilnejší dostupný signál a zaregistruje sa v sieti. Je potrebné, aby domovský mobilný operátor mal s operátorom, ktorého služby chcete využívať, uzatvorenú platnú roamingovú zmluvu.

Roaming pracuje na odovzdaní informácií od vášho domovského poskytovateľa služieb danému operátorovi o službách, ktoré Vám v plnom rozsahu dodá. Ak vo vašej domovskej sieti využívate služby ako SMS, MMS, GPRS, tieto služby budú prístupné taktiež aj u vybraného roamingového partnera v nezmenenom rozsahu. V tomto prípade sú rozdielne len ceny za ich poskytovanie, ktoré vám vyúčtuje váš domovský mobilný operátor.

Ceny roamingu v Európskej úniiUpraviť

Od leta 2009 minúta volania v rámci krajín Európskej únie zlacnie zo 46 centov na 43 centov bez DPH. Zníži sa aj cena za odoslanie SMS správy - z priemerných 29 centov klesne na 11 centov bez DPH. Podľa prijatého nariadenia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 sa každý rok do roku 2011 bude cena roamingových volaní v rámci EÚ znižovať. [1]

ReferencieUpraviť