SIM karta (SIM je skratka z anglického Subscriber Identity Module) je účastnícka identifikačná karta, ktorá slúži na identifikáciu účastníka v mobilnej sieti. Je štandardizovaná podľa štandardu ETSI GSM 11.11 - Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface.

Spodná a horná strana mini SIM kariet

Základný popis

upraviť

Na SIM karte je uložené číslo IMSI, ktoré jednoznačne identifikuje účastníka na celom svete. IMSI sa však nepoužíva ako telefónne číslo. Každej SIM karte (resp. IMSI) je priradené MSISDN číslo účastníka mobilného telefónu. SIM karty sú najčastejšie používané v sieti GSM, ale aj v sieťach UMTS (SIM karta pre siete UMTS je nazývaná USIM) a iDEN. SIM karta tiež obsahuje pamäť pre uloženie textových správ SMS, zoznamu telefónnych čísiel a niekedy aj ďalšie aplikácie, napr. SIM Toolkit.

Technické parametre

upraviť

Z technického hľadiska je SIM mikropočítač, ktorý vykonáva operácie nad dátami v SIM uloženými. Skladá sa z CPU, pamätí ROM, RAM a EEPROM a vstupno-výstupných obvodov. Prvé SIM karty mali veľkosť 85 x 54 mm, dnešná štandardizovaná veľkosť je 25 x 15 mm (pozri obrázok). Pre komunikáciu s externým zariadením sa využíva 8, respektíve 6 vodičov (kontaktov). Ide o dátový vodič (DATA), napájací vodič (Vcc) a programovacie napájacie napätie (Vpp), ktoré sa už v moderných kartách nepoužíva. Ďalej kontakt Reset (Res), kontakt na vodič hodinového signálu (CLK) a uzemňovací kontakt (GND). Nepripojené zostávajú 2 kontakty označované C4 a C8, ktoré sú rezervované pre neskoršie využitie.

Prístupové kódy

upraviť

SIM karta je chránená niekoľkými prístupovými kódmi:

  • PIN1 slúži k prístupu k bežným funkciám telefónu
  • PIN2 chráni pevnú voľbu telefónneho zoznamu (využité napr. O2)
  • PUK1 je určený pre nové nastavenie PIN1
  • PUK2 je určený pre nové nastavenie PIN2
  • BPUK je určený pre nastavenie prístupového kódu BPIN pre prístup do GSM bankovníctva.
  • LPIN je určený pre lokalizáciu SIM tzv. lokalizačné PIN

Každá SIM karta má pridelené jedinečné sériové číslo označované ako ICCID.

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku SIM karta na českej Wikipédii.