Permanentná pamäť (ROM)

Permanentná pamäť alebo ROM (Read-Only Memory) je RAM len na čítanie.

Všetky ROM sú energeticky nezávislé, teda NVRAM, čiže zachovávajú údaje aj pri odpojení napájania.

ROM sa používa na trvalé uchovanie údajov. Údaje sa jednorazovo uložia a nedajú sa meniť (napr. pre uloženie BIOS-u v osobných počítačoch).

Niekedy sa názov ROM nepresne používa pri mobilných telefónoch s operačným systémom Android ako partícia na ktorej je uložený operačný systém (Je prepisovatelná).

Delenie