Modlitebné pravidlo

Modlitebné pravidlo určuje množstvo, čas a spôsob modlitby, ktorú má vykonať mních.[1] Zvyčajne by sa malo určiť spolu s duchovným otcom. Modlitebné pravidlo by malo byť také, aby ho osoba, ktorá sa ho modlí, dokázala vykonávať. Existujú rôzne modlitebné pravidlá, ktoré zanechali rôzni svätci. Modlitebné pravidlo zvyčajne obsahuje poklony, Ježišovu modlitbu, spev žalmov, čítanie akatistov, kánonov, prípadne čítanie z Evanjelia a zo Skutkov svätých apoštolov a pod. Dôležitým pri modlitebnom pravidle je jeho pevné zachovávanie.

Keďže je to určitý poriadok modlitieb, tak k modlitebným pravidlám možno zaradiť napr. aj ranné[2] a večerné[3] modlitby.

Referencie upraviť

  1. Slovníček liturgických a teologických pojmov
  2. Ranné modlitby
  3. Večerné modlitby

Externé odkazy upraviť