Mojžiš (priezvisko)

priezvisko

Mojžiš je rozšírené slovenské priezvisko, odvodené od mena starozákonného patriarchu Mojžiša. Najčastejšie je v Banskobystrickom kraji, najviac vo Zvolene, Banskej Bystrici a Sielnici (okres Zvolen).

Mojžiš
Priezvisko muža
Počet na Slovensku899
Počet v Česku99
Mojžišová
Priezvisko ženy
Počet na Slovensku981
Počet v Česku93
 
Pôvodslovenský
Podľa údajov z roku1995 (SR), 2012 (ČR)
Rozšírenie na Slovensku mužské, ženské (www.slovniky.juls.savba.sk)
Mapa rozšírenia v Česku mužské, ženské (KdeJsme.cz)

Známi nositelia

upraviť

Pozri v článku Mojžiš.

Pozri aj

upraviť