Molekulová hmotnosť

Molekulová hmotnosť (zastarano molekulárna hmotnosť) je súčet atómových hmotností danej molekuly.

Analogicky k atómovej hmotnosti sa delí na: