Výraz mongolské jazyky v užšom zmysle označuje modernú mongolčinu (centrálnu a vnútornú), pozri mongolčina.

Mongolské jazyky sú jazyky, ktoré sa používajú v Strednej Ázii. Niekedy sa spolu s turkickými jazykmi a tunguzskými jazykmi zaraďujú medzi altajské jazyky. Najrozšírenejším mongolským jazykom je mongolčina.

Rozšírenie mongolských jazykov

Systém

upraviť

Podľa Ethnologue 2009

upraviť

Podľa Starostin et al. 2003

upraviť

Podľa Doerfer 1964 (geografické členenie)

upraviť

Pôvodné delenie obsahuje skôr dialekty než jazyky, preto je tu delenie upravené tak, že sú dialekty zoskupené do jazykov známych z iných delení, napríklad namiesto 5 chalchských dialektov z pôvodného delenia je tu uvedené len "chalchská mongolčina".

Koncom 80. rokov 20. storočia bol spracovaný jazyk chamniganská mongolčina (kamniganská mongolčina), ktorý patrí niekde medzi (historickú) strednú mongolčinu a moderné jazyky dagurčina a buriatčina, najviac patrí asi k buriatčine (severomongolské jazyky). Jeho hovoriaci sa v Číne oficiálne považujú za Evenkov a chamniganské evenské nárečie všetci aj paralelne ovládajú.