Morenie je prenikanie špeciálne určenej farby medzi vlákna dreva. Na povrchu zanecháva pigmentáciu. Namorený materiál zanecháva nenávratne pigmenty. Moridlá na drevo sú dostupné v rôznych odtieňoch napr. jelša, kalvados, hruška či orech.

Proces morenia upraviť

Materiál sa pred morením vybrúsi a vyhladí. Povrch na morenie sa dokonale očistí od všetkých nečistôt (prach, piliny). Morenie sa realizuje tromi spôsobmi: štetcom, hubkou alebo valčekmi. Rýchlosť morenia a jeho vyschnutia zavisí od druhu materiálu.

Druhy moridiel upraviť

Rozlišujeme:

  • Práškové moridlá - rozpustné vo vode.
  • Liehové moridlá - pripravené pigmenty, ktoré sú rozpustené v liehu.
  • Hydrovosky - nanášajú sa hubkou.

Pozri aj upraviť