Motorola 68030 je 32-bitový mikroprocesor architektúry CISC z radu 680x0, ktorý vyrábala firma Motorola. Jej predchodcom bol procesor Motorola 68020, ďalší procesor v rade mal názov Motorola 68040.

Motorola 68030 v balení PGA

Motorola 68030, ktorá obsahovala 273 000 tranzistorov, ponúkala na čipe dve oddelené cache pamäte (inštrukčnú a dátovú), s veľkosťou 256 bajtov. Tiež mala dôležitú MMU jednotku a umožňovala pripojiť rýchlu matematickú FPU jednotku Motorola 68882. Motorola 68030 bola použitá v mnohých modeloch osobných (domácich) počítačov Amiga, Apple Macintosh II, Atari TT a hlavne Atari Falcon.

Motorola 68EC030 je lacným mikroprocesorom z radu Motorola 680x0. Hlavným rozdielom medzi originálnym procesorom 68030 a týmto obmedzeným variantom je úplná absencia dôležitej MMU jednotky. Procesor 68EC030, ktorý obsahoval 251 000 tranzistorov, bol použitý ako hlavné CPU v jednom z modelov populárneho domáceho počítača Amiga 4000.