Motorola 68040 je mikroprocesor architektúry CISC z radu 680x0, ktorý vyrábala firma Motorola. Jej predchodcom bol procesor Motorola 68030, ďalší procesor v rade mal názov Motorola 68060. Najrýchlejší procesor 68040 mal frekvenciu 40MHz a bol použitý najmä v multimediálnom počítači Apple Quadra 840AV.

Motorola 68LC040 / 33 MHz

Motorola 68LC040 je lacným mikroprocesorom z radu Motorola 680x0. Hlavným rozdielom medzi originálnym procesorom 68040 a týmto obmedzeným variantom je úplná absencia dôležitej FPU jednotky. Procesor 68LC040 je však stále v mnohých prípadoch výrazne rýchlejší ako staršie procesory Motorola 68020 a Motorola 68030.