Mužliansky potok je potok na Podunajskej nížine, na území okresu Nové Zámky. Je to ľavostranný prítok Obidského kanála a má dĺžku 14,3 km. Na strednom toku je spolu s prítokmi chráneným územím, chránia sa zachované brehové porasty. Pri obci Mužla následne napája rovnomennú vodnú nádrž a za obcou preteká močaristým územím na ľavom brehu.

Mužliansky potok
potok
Zdrojnica Gbelce, Hronská pahorkatina
Ústie Obidský kanál, Obid
Dĺžka 14,3 km
Povodie Dunaj
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-20-02-014
Číslo recipienta 4-20-02-11
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Potok pramení na Podunajskej pahorkatine, na katastrálnom území obce Gbelce, južne od centra obce v nadmorskej výške približne 130 m n. m.

Smer toku upraviť

Tečie prevažne juhovýchodným smerom, na hornom toku sa esovito stáča a obcou Mužla preteká juhojuhovýchodným smerom.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • pravostranné: nemá
  • ľavostranné: prítok prameniaci juhovýchodne od Gbeliec, prítok z oblasti Pasienka od Šidu, prítok z lokality Bugaraš a vodný kanál ústiaci juhozápadne od Obida

Ústie upraviť

Mužliansky potok ústi do Obidského kanála južne od obce Obid v nadmorskej výške cca 106 m n. m.

Obce upraviť

Prírodná pamiatka upraviť

Mužliansky potok je prírodná pamiatka[1] na katastrálnom území obce Mužla v juhovýchodnej časti okresu Nové Zámky.

Rozkladá sa v Hronskej pahorkatine, v geomorfologickej časti Búčske terasy, severozápadne od obce Mužla. Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1990 a rozkladá sa na ploche 30,95 ha. Ochraňuje sa koryto strednej časti toku rovnomenného potoka spoločne s dvomi ľavostrannými prítokmi a priľahlými mokraďami a zamokrenými lúkami s roztrúsenou zeleňou. Ide o cenný ekostabilizačný prvok v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine.

Referencie upraviť

  1. Mužliansky potok. In: Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. Dostupné online.