Prírodná pamiatka

kategória chránených území
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia

Prírodná pamiatka (skratka PP) je kategória chránených území. Je to bodový, líniový alebo iný maloplošný ekosystém, jeho zložka alebo prvok, spravidla s výmerou do 50 ha, ktorý má vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam.[1] Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku (NPP). K 31. decembru 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 270 PP a 60 NPP.[2]

Prírodná pamiatka: Cono de Arita (Salta, Argentína)

V prírodnej pamiatke platí vo všeobecnosti 4. stupeň ochrany alebo 5. stupeň ochrany.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. http://uzemia.enviroportal.sk/about#PP-NPP
  2. Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, [cit. 2023-06-13]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť