Chránený areál

kategória chránených území

Chránený areál (skratka CHA) je kategória chránených území. Je to lokalita spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom.[1]

ReferencieUpraviť

  1. „Chránený areál (CHA)“, Chránené územia prírody Slovenskej republiky, [Banská Bystrica]: Slovenská agentúra životného prostredia, 2007 

Pozri ajUpraviť