Chránený areál

kategória chránených území
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia

Chránený areál (skratka CHA) je kategória chránených území. Je to lokalita spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom.[1]

V chránenom areáli platí vo všeobecnosti II. stupeň ochrany, III. stupeň ochrany, IV. stupeň ochrany alebo V. stupeň ochrany.

Referencie

upraviť
  1. „Chránený areál (CHA)“, Chránené územia prírody Slovenskej republiky, [Banská Bystrica]: Slovenská agentúra životného prostredia, 2007 

Pozri aj

upraviť