Multiplexovanie

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Multiplexing)

Multiplexovanie (angl. multiplexing) môže byť:

  • činnosť multiplexora, teda spájanie signálov, pozri pod multiplexor
  • prenos signálov (napr. telefónnych hovorov, telegrafných signálov, televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, počítačových dát či internetového obsahu), pri ktorom dochádza k súčasnému viacnásobnému využívaniu jedného prenosového prostredia či časti spojovacieho zariadenia (vedenia, kábla, vzduchu).
  • multiplex (spôsob prenosu)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.