Náboženská výchova

Náboženská výchova je výchova smerujúca k získaniu znalostí v oblasti náboženstva. Je to tiež školský predmet vyučovaný predovšetkým na základných školách.

Náboženská výchova na školách upraviť

V modernej dobe, od dôb osvietenstva, prebehla v niektorých štátoch, spravidla vo vyvinutejších demokratických, odluka cirkvi od štátu – dôsledné oddelenie politiky a viery, podobne ako i iných oblastí verejného života. Jej dôsledkom je okrem iného aj to, že náboženská výchova na školách nie je povinná.

V 18. storočí vznikli vo Veľkej Británii nedeľné školy, v ktorých sa vykonávalo náboženské vyučovanie rôznymi kresťanskými cirkvami. Vyučovanie sa konalo v nedeľu. Jedným z hlavných dôvodov vzniku nedeľných škôl bolo zamedzenie kriminality detí z chudobných štvrtí. Nedeľné školy získali vo Veľkej Británii vysokú popularitu predovšetkým v prvej polovici 19. storočia.

Náboženská výchova na Slovensku upraviť

Náboženská výchova bola na Slovensku zavedená ako povinne voliteľný predmet v alternatíve s etickou výchovou od 1. septembra 2004 začínajúc 1. ročníkom základnej školy. Stalo sa tak na základe pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2004-8005/15678-E z 20. mája 2004.

Toto rozhodnutie sa čiastočne stretlo s odporom, pretože jediné subjekty, ktoré by mali mať právo rozhodnúť, či by sa dieťa malo vzdelávať v smere náboženstvo by mali byť rodičia a nie štát. Konferencia biskupov Slovenska tento zákon ohodnotila kladne.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť