Návratnosť kapitálu

rozlišovacia stránka

Návratnosť kapitálu (iné názvy: rentabilita kapitálu, výnos z kapitálu, kapitálový výnos, výnosnosť kapitálu, kapitálová výnosnosť, ak ide o percentá tak presnejšie miera návratnosti kapitálu, miera rentability kapitálu, miera výnosu z kapitálu, miera výnosnosti kapitálu; angl. (rate of) return on capital) môže byť: [1][2]

Výnosnosť kapitálu (iné názvy: kapitálová výnosnosť, výnos z kapitálu, kapitálový výnos, miera výnosnosti kapitálu, miera výnosu z kapitálu) môže byť aj časť rendity (a podobne) tvorená len zmenou ceny finančného nástroja (t.j. bez kupónov, dividend a podobne), angl. capital (gains) yield, pozri kapitálová výnosnosť (capital yield)

Výnos z kapitálu alebo kapitálový výnos môže byť:

Kapitálový výnos môže byť aj druh príjmu na účely dane z príjmov, pozri kapitálový výnos (dane)

Referencie upraviť

  1. Greener, M.: The Penguin Dictionary of Commerce, 1970, str. 272
  2. Adam, J. H.: Longman Dictionary of Business English, 1989
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.