Nadoblička

(Presmerované z Nadobličky)

Nadobličky (lat. glandulae suprarenales) sú párové žľazy s vnútorným vylučovaním. Sú tvorené z dvoch funkčne odlišných častí, z kôry a drene.

Ľudská oblička s nadobličkou pod číslom jedna

Funkcia nadobličiek upraviť

Dreňová časť je premenené nervové ganglium, tvoria sa v nej antagonistické hormóny

V kôre nadobličiek sa tvoria hormóny zodpovedné za metabolizmus anorganických a organických látok. Sú to napríklad

  • aldosterón - zvyšuje množstvo sodíka a vody v krvi ich spätnou resorpciou z obličkových kanálikov
  • kortizón (hydrokortizón alebo kortizol) - zvyšuje odolnosť voči stresu, zrýchlením štiepenia živín, taktiež zmierňuje zápalové procesy
  • glukokortikoidy - ovplyvňujú metabolizmus bielkovín, zvyšujú odolnosť organizmu proti stresu, ovplyvňujú metabolizmus sacharidov, tlmia alergické procesy, zasahujú do metabolickej premeny tukov

Iné projekty upraviť