Nanometer (značka nm) je fyzikálna jednotka dĺžky v metrickej sústave, zodpovedajúca jednej miliardtine (1×10−9) metra. Používa sa na označenie rozmerov a vzdialeností molekúl, atómov a elementárnych častíc. V nanometroch sa vyjadruje aj vlnová dĺžka v oblasti viditeľného svetla.

Prevod na iné jednotky dĺžky upraviť

Pozri aj upraviť