Učú kaihacu džigjódan

Učú kaihacu džigjódan (jap. 宇宙開発事業団 – učú kaihacu džigjódan- doslovný preklad: Vesmírna rozvojová[/vývojová/exploatačná] agentúra, resp. Agentúra pre rozvoj [/vývoj/exploatáciu] vesmíru [/v oblasti vesmíru]; anglický názov: National Space Development Agency – doslovný preklad: Národná agentúra pre rozvoj [/vývoj] vesmíru [/v oblasti vesmíru]; skr. NASDA) bola jednou z troch japonských organizácií pre výskum vesmíru. (ostatné dve: JAL, ISAS). Založená bola v októbri 1969 Komisiou pre vesmírne aktivity. NASDA nahradila NSDC (National Space Development Center). Zabezpečovala kompletnú satelitnú komunikáciu pre Japonsko, spravovala techniku pre predpovede a výskum počasia, sledovanie Zeme z vesmíru, mala na starosť vývoj satelitov, ktoré slúžia na testovanie a demonštrovanie najnovších technológií a nosných rakiet.

NASDA vyvinula a vyvíja tieto satelity a nosné rakety:

Používané nosné rakety: N-series, H-series, J-1. 1. októbra 2003 sa zlúčila s ostatnými dvoma organizáciami a vznikla JAXA.